Vogelboulevard van Zeeland

Als vogelliefhebber en/of vogelaar is de zuidkust van Schouwen een plek die je niet mag missen! Vogels kijken kan er eigenlijk overal, het is een kwestie van oren en ogen open houden. Vooral in de inlagen en slikken van Schouwen-Duiveland tref je heel veel verschillende vogels aan. Schouwen-Duiveland is door haar rust, ruimte en natuur ideaal voor vogels. We hebben een top 10 samengesteld van de meest voorkomende vogels.

Kievit

Kievit

De kievit vind je in vochtige weiden of akkers. Je herkent hem aan zijn roep en zijn lange dunne kuif. In het broedseizoen maakt het mannetje meerdere nesten, waarna het vrouwtje er één kiest om haar eieren in te leggen. Beiden bebroeden de eieren en verzorgen de jongen. 's Winters trekken kieviten in grote groepen naar het zuiden, maar een groot deel blijft hier.

Beluister de kievit

Kluut

Kluut

De kluut valt op door zijn lange poten en zwart-witte verenkleed. Hij is de enige Europese vogel met een omhoog gebogen snavel. Daarmee vist hij in ondiep water met een 'maaibeweging' naar insecten en kleine kreeftjes. Hij broedt in kolonies langs de kust en iets landinwaarts in moeras of bij ondiepe plassen met zout/brak water.

Beluister de kluut

Kokmeeuw

Kokmeeuw

De kokmeeuw herken je aan zijn donkerbruine kop, die 's winters wit is - op een kleine vlek achter het oog na. De kokmeeuw komt zowel aan de kust als in het binnenland in grote aantallen voor. Hij broedt in kolonies in moerassen en aan meren, maar ook in duinen of schorren langs de kust. 's Winters verplaatst de populatie zich goeddeels naar de kust

Beluister de kokmeeuw

Lepelaar

Lepelaar

Dankt zijn naam aan z'n lepelachtige snavel. Die gebruikt hij, heen en weer 'maaiend', om kleine vissen en andere waterdiertjes op te jagen. Dan hapt hij ze met een snelle beweging uit het water. Hij kiest moerassige gebieden, dichte rietkragen of moeilijk bereikbare struiken. Rond 1970 was de lepelaar hier bijna uitgestorven, nu broeden als mooi resultaat van natuurbescherming weer meer dan duizend exemplaren in Nederland. Anders dan de andere vogels op deze pagina heeft de lepelaar geen roep.

Scholekster

Scholekster

De scholekster of 'bonte piet' herken je aan zijn oranje snavel en zwart-witte verenkleed. Zijn roep is een schel en hard 'kiep kiep', dat hij vooral in vlucht laat horen. Hij bouwt zijn nest langs de kust, maar ook verder landinwaarts: een eenvoudig kuiltje, waarin circa vier eieren worden gelegd. Buiten de broedtijd leven scholeksters vaak in grote groepen langs de kust.

Beluister de scholekster