Zuidkust van Schouwen-Duiveland

De zuidkust van Schouwen-Duiveland

Aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland ligt een prachtig natuur- en recreatiegebied langs de Oosterschelde dat zich uitstrekt tussen de stad Zierikzee en de Kop van Schouwen. Een ‘must’ voor wandelaars, fietsers en… vogelaars!

Kaart 'Safari langs de zuidkust van Schouwen'

Download de kaart 'Safari langs de zuidkust van Schouwen'

Plan Tureluur

Ter compensatie van het verloren buitendijks getijgebied, veroorzaakt door de komst van de Deltawerken is 'Plan Tureluur' ontwikkeld. Met dit plan worden aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland natuurgebieden (4400 hectare) aangelegd of in oorspronkelijke staat teruggebracht. Met slik, water, veilige droogte en heel veel ondiep water en drassig land is het een vogelparadijs geworden. Hieronder vind je belangrijkste natuurgebieden.

Plompe Toren Koudekerke

Rondom de Plompe Toren

De Plompe toren is het laatste restant van het dorp Koudekerke, dat eind 16de eeuw in de golven verdween. De toren staat als symbool van de eeuwige strijd tegen het water en herbergt een informatiepunt over geschiedenis, natuur en legenden van de streek. Bovenin de toren heb je een weids uitzicht op natuurreservaat de Koude- kerkse Inlaag en op de Oosterschelde.

Meer over de Plompe Toren

Natuurgebied De Schelphoek

De Schelphoek

Natuurgebied De Schelphoek is ontstaan tijdens de watersnoodramp in 1953 toen de zee een enorm gat in de dijk sloeg. Caissons werden afgezonken om het gat te dichten. Een van de caissons is nu een mooi uitkijkpunt. Na de ramp werd rond het gat een ringdijk aangelegd en een bos ingeplant waar de nachtegaal, grote bonte specht en uilen broeden. Op de binnen- dijkse kreek dobberen futen en eenden.

Ontdek natuurgebied De Schelphoek

Het poldergebied 'De Prunje'

De Prunje

Het poldergebied 'De Prunje' is terug- gebracht in de staat van voor de Watersnood: een binnendijks moeras. Door het zoutgehalte en de vochtigheid, is de vegetatie zeer gevarieerd. Ook wemelt het er weer van het waterwild en weide- vogels. De vogelliefhebber kan er zijn lol op met een uitkijktoren, vogelkijkscherm en langs de Delingsdijk en de Inlaagweg een 'vogelboulevard' - die via een fietspad helemaal loopt tot aan Zierikzee.

Meer over natuurgebied De Prunje

Uitzichtpunt Prunjehil

Het uitzichtpunt Prunjehil van Staatsbosbeheer is een paradijs voor natuurliefhebbers. Vanaf drie uitzichtpunten heb je een prachtig zicht op Plan Tureluur, de Oosterschelde en het Prunjegebied. En er is een picknickplaats, dus snacks en drankjes mee in de tas.


Meer over uitzichtpunt Prunjehil

Zeehond in de Oosterschelde

De Oosterschelde

De Oosterschelde is zelf ook een natuur- gebied van formaat! De rijkdom aan planten en dieren is ongekend. Krabben en kreeften, schol, haring, geep, zeeane- monen en minuscuul kleine algen en wieren ‘zwemmen’ in het water. Op de platen rusten zeehonden, en honderd- duizenden vogels zoeken er naar voedsel.

Ontdek Nationaalpark Oosterschelde