Natuurgebieden

Natuurgebieden in Zeeland

Kalender (dd-mm-jjjj)  (uu:mm) 

Zoekfilter

Zoekresultaten

Sorteer op:
 1. foto Natuurgebieden

  Hooge Platen

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Hoofdplaat Bij laag water strekt zich in de monding van de Westerschelde een gebied uit van 1800 ha slik en zandplaten: de Hooge Platen. Dan komen heel veel vogels hier naar voedsel zoeken. Bij vloed verdwijnt het grotendeels in de golven, op de Bol na. ... Lees verder

 2. foto Natuurgebieden

  Eiland van de Meijer

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Terneuzen, Spui Het Eiland van de Meier is gelegen tussen Terneuzen en Spui, langs de Otheense kreek. Het betrekkelijk nieuwe natuurgebied is volledig toegankelijk en dus mag er 'gestruind' worden! Hier en daar zijn kleine groepjes bomen aangeplant die ... Lees verder

 3. foto Natuurgebieden

  Verdronken Zwarte Polder

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Nieuwvliet-Bad Dit sluftergebied is in 1802 ontstaan als gevolg van een dijkdoorbraak. De in 1623 aangelegde Zwarte Polder overstroomde. Het land dat verloren ging is sindsdien nooit meer helemaal opnieuw ingepolderd. In de afgelopen twee eeuwen heeft het ... Lees verder

 4. foto Natuurgebieden

  Mauritsfort

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Hoek Mauritsfort is een overblijfsel van een vestingwerk dat gesticht werd ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Aan de vorm van de dijken hier is dat nog enigzins te zien. Een aantal dijken is beplant met oude knotwilgen en ... Lees verder

 5. foto Natuurgebieden

  Baarzandsche Kreek

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Breskens, Schoondijke De Baarzandsche Kreek wordt gevormd door laag gelegen, drassige oeverlanden grenzend aan open water (het restant van de eigenlijke kreek). In enkele hoger gelegen graslanden zijn op oude perceelsgrenzen meidoornheggen aanwezig. De vegetatie ... Lees verder

 6. foto Natuurgebieden

  Groot Eiland

  Zeeuws-Vlaanderen - Hulst Het Groot Eiland heeft altijd nog een wat magische klank. Kreken omsluiten het centrale gebied dat particulier eigendom is. In het zuidoostelijk deel loopt er een wandelpaadje tot aan de zogenaamde 8e Verkorting. Iets meer naar het westen is er ... Lees verder

 7. foto Natuurgebieden

  Kwade Hoek

  Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland - Goedereede Kwade Hoek is een dynamisch getijdengebied. Het werd vroeger ’de kwaaien hoek’ genoemd vanwege de verraderlijke stroming. Nog steeds is de zee de baas in de Kwade Hoek. Gelukkig is het natuurgebied bij de Deltawerken buitendijks ... Lees verder

 8. foto Natuurgebieden

  Koude- en Kaarspolder

  Zuid-Beveland, Bevelanden - Yerseke De Koude- en Kaarspolder zijn inlagen, ooit aangelegd om bij een eventuele dijkdoorbraak het landverlies beperkt te houden. Achter de verzwakte zeedijk legde men een 'reservedijk' aan: de inlaagdijk. De inlaagdijk werd gemaakt van grond uit het ... Lees verder

 9. foto Natuurgebieden

  Eendenkooi Sint Philipsland

  Tholen en Sint Philipsland - Anna Jacobapolder De Eendenkooi op Sint Philipsland ligt bij de Oosterschelde, op de overblijfselen van een oude kreek. Vroeger werden hier wilde eenden gevangen voor de consumptie. Inmiddels is het een oase van rust en natuur. De ‘kooi’ is een terrein... Lees verder

 10. foto Natuurgebieden

  Canisvliet

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Westdorpe De Canisvliet is een gebied van kreekresten, bossen en vochtige weilanden. Het is ontstaan uit schorren en slikken en heeft een rijke historie. In de Canisvliet zwemmen vissen als Snoek, Karper en Brasem rond. Libellen zetten hier hun eieren af. ... Lees verder