Veere en de Oranjes

De Koninklijke familie komt regelmatig in Veere. In 1981 koos koningin Beatrix voor haar eerste Koninginnedag voor de Oranjestad Veere. In 1996 opende prins Willem-Alexander de feestelijkheden rond het 700-jarig bestaan van Veere en in 1998 en in 2005 bracht Koningin Beatrix werkbezoeken aan de gemeente Veere.

Haven Veere

Veere

Veere is een beschermd historisch en pittoresk stadje. Zomers is het er gezellig druk en in de winter heerst er rust. Veere is tot grote bloei gekomen door visserij, handel en scheepvaart. De stad werd de stapelplaats van de Schotse wol en was ooit de thuisbasis van de Nederlandse oorlogsvloot.

Fietsen door de duinen

Willem van oranje koopt het markizaat Veere 

Monumentenstadje Veere heeft van oudsher een hechte band met het Oranjehuis. In 1555 werden Veere, Vlissingen en een groot deel van de kuststreek door keizer Karel V tot markizaat verheven. Het markizaat kwam in handen van zijn zoon, de Spaanse Koning Filips II. Toen Veere in de Tachtigjarige Oorlog de kant van de Prins van Oranje koos, werd Filips’ markizaat verbeurd verklaard en gekocht door Willem van Oranje. Nazaten van Willem van Oranje zijn - tot op de dag van vandaag - markies van Veere. Vrijwel alle Oranjestadhouders en –vorsten hebben de plaats Veere ooit bezocht. Ook de titulatuur van Koningin Beatrix geeft het belang van Veere aan; ‘Beatrix’ Bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld, Markiezin van Veere etc.

Campveerse toren Veere

De Campveerse toren

De Campveerse Toren is gebouwd rond 1500 als onderdeel van de stadsverdediging. Vanaf de zestiende eeuw deed de toren dienst als herberg en kustlicht. Het is een van de oudste nog bestaande herbergen in Nederland. Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon hielden hier in 1575 hun huwelijksdiner.

Stormvloedkering

Beatrix en de Stormvloedkering

De Stormvloedkering in de Oosterschelde - het sluitstuk van de Deltawerken- behoort voor een groot gedeelte tot het grondgebied van Veere en werd op 4 oktober 1986 officieel in gebruik genomen door Koningin Beatrix. Deze waterkering is de grootste in de wereld. Met enige regelmaat bezoeken buitenlandse gasten van de regering dit indrukwekkende technologische hoogstandje op waterstaatkundig gebied.