Middelburg en de Oranjes

Op Koninginnedag 2010 bezocht Koningin Beatrix Middelburg. De innige relatie tussen de Oranjes en de Zeeuwse hoofdstad gaat al meer dan 400 jaar terug. Willem van Oranje was persoonlijk aanwezig bij de Spaanse overgave van Middelburg aan de Watergeuzen in februari 1574. Hij er had ook lange tijd een huis op de hoek Lange Delft en de Sint Janstraat. 

Abdijcomplex Middelburg

Willem van Oranje en de abdij van Middelburg

Daarnaast stond een deel van het middeleeuwse Abdijcomplex hem ter beschikking. Dit gedeelte heet nog altijd het Prinsenlogement. Tot in de jaren ’90 van de vorige eeuw was het de woning van de Commissaris van de Koningin en was er een deel als verblijfsruimte voor de Koninklijke Familie ingericht. Tegenwoordig doet het dienst als officiële ontvangstruimte voor de Provincie Zeeland. Tijdens een rondleiding door het Abdijcomplex kun je deze ruimte (mits hij niet in gebruik is) ook bewonderen.

Stadhuis Middelburg

Stadhouder Willem V

In de zomer van 1786 maakte stadhouder Willem V vanuit Middelburg een tournee van een maand door heel Zeeland. Op het programma stond onder andere de tewaterlating van het schip Sint Laurens op de Middelburgse VOC werf. Daarnaast zat Willem V bij zijn bezoek als Eerste Edele de Staten van Zeeland in de Abdij voor en werd hij officieel ontvangen door het stadbestuur van Middelburg. Bij deze ontvangst in de raadzaal van het Middelburgse Stadhuis werden de stadhouder en zijn gevolg vergast op een diner bestaande uit 66 couverts en een dessert van 25 stukken.

Fietsen door de duinen

Koning Willem 1 in Middelburg

Na de Franse Tijd bemoeide Koning Willem I zich intensief met het verarmde Zeeland gewest. Hij financierde de aanleg van het Kanaal door Walcheren voor een bedrag van 1,1 miljoen gulden. Op de hoek van de Rouaansekaai en de Dwarskaai richtten de dankbare Middelburgers een Obelisk op.