Deltawerken

In het rampjaar 1953 overstroomde Zeeland tijdens een watersnoodramp. De Deltawerken waren het antwoord van Nederland op de ramp. De visie was destijds: hoe korter de kust, hoe minder gevaar. Daarom moesten zeearmen worden afgesloten. Waar de zeearm intact bleef, moesten zeeweringen op Deltahoogte worden gebracht (vijf meter boven NAP).

Oosterscheldekering

Oosterscheldekering

Maar tegen de tijd dat de Oosterscheldekering gebouwd moest worden, hadden voortschrijdende inzichten over natuurbehoud de Nederlanders geleerd dat door de afsluiting een uniek natuurgebied verloren zou gaan. Daarom werd er besloten tot de bouw van een dam met schuiven die in geval van storm of springvloed gesloten kunnen worden. Daarmee is de Oosterscheldekering met zijn lengte van drie kilometer en zijn 65 pijlers veruit het indrukwekkendste en bekendste onderdeel van de Deltawerken. De kering wordt vaak het achtste wereldwonder genoemd.

Pijlerdam

Waterbouwkundige wonders

Voor de Nederlandse waterbouwers was het Deltaplan een enorme opdracht. Geen natie ter wereld had ooit dergelijke diepe zeegaten gedicht. Voortvarend werden de diverse onderdelen van het Deltaplan beurtelings aangepakt. Stuk voor stuk waren het interessante waterbouwkundige werken. De zeearmen werden afgesloten en de Zeeuwen begonnen zich weer veilig te voelen.

Deltapark Neeltje Jans Vrouwenpolder

Neeltje Jans

Middenin het dammencomplex ligt werkeiland Neeltje Jans. Vanuit dit eiland werd de pijlerdam opgebouwd. Nu is het een natuurgebied met uitgestrekte stranden, een prachtig uitzicht op de Stormvloedkering, een groot duingebied waar veel vogels broeden en Deltapark Neeltje Jans. In dit attractiepark draait alles om water en de Deltawerken. Je vindt er een uitgebreide expo over de (bouw van) de deltawerken en voor kinderen zijn er volop mogelijkheden voor waterpret zoals de waterspeelplaats waar je je eigen waterval kunt maken en sluizen kunt bedienen. Overigens kun je ook in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk veel info vinden over de Deltawerken (en de noodzaak van de aanleg ervan).