Middelburgse Abdij en Zeeuws museum

Zeeuws museum Middelburg(onder voorbehoud van beschikbaarheid van Statenzaal en kerken / Abdij niet in weekenden mogelijk omdat het complex in gebruik is door de Provincie en daardoor niet open is in het weekend, in verband met de alarminstallatie kan het gebouw helaas niet voor derden toegankelijk worden gemaakt)

De abdij werd omstreeks 1100 gesticht door monniken uit Vlaanderen. Het klooster verwierf enorme rijkdommen en de abt behoorde tot de machtigste en invloedrijkste in Zeeland. Na de verovering van de stad door de prins van Oranje in 1574 werden de monniken gedwongen te vertrekken. Het complex werd, met uitzondering van de kerken, in gebruik genomen als zetel van de Staten van Zeeland en heeft nog steeds deze functie. U krijgt een rondleiding door het complex waarbij u een indruk krijgt hoe het vroeger en nu gebruikt wordt. Zo neemt u plaats in de Statenzaal waar nu de Zeeuwse Provinciale Staten zetelen. Daarna doet u een stap in het verleden en bekijkt u de crypte waar in vier kelders sarcofagen met fresco’s (schilderingen) te zien zijn. Vervolgens wandelt u door de eeuwenoude Kloostergangen naar de kruidentuin. Ten slotte bekijkt u de Koorkerk, Nieuwe Kerk en de Wandelkerk.

In het complex bevindt zich het Zeeuws museum, het grootste museum van Zeeland. U ziet hier de wereldberoemde serie 16e eeuwse wandtapijten en collecties schilderijen, porselein, streekdrachten en etnografica. Hierna heeft u vrije tijd.

Interesse, neem contact met ons op.